Search
10 мая 2021
  • :
  • :

Venitkalar — bitiruvchilar va bitirib ketganlar uchun

Hattoki eski rasmlarni ham yig’ib, rang berib va venitkaga chiroyli holatda taxlab beriladi.